De Jager accountant » Diensten
Diensten

Diensten

 

Administratieve dienstverlening

De administratie blijft een middelpunt vormen van elke onderneming, maar toch ook nog vaak een ondergeschoven kindje voor de ondernemers, want hun intresse ligt bij het ondernemen en niet bij de administratie. Ons kantoor kan u een deel van deze werkzaamheden uit handen nemen. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kunnen wij de gehele administratie verzorgen danwel een periodieke controle hierop uitvoeren en u verder begeleiden om de administratie zo simpel en doorzichtig mogelijk te maken. Want ondernemen begint toch bij een inzichtelijke en ordelijke administratie. Wij helpen u graag daarbij.

 

Fiscale aangiftes

Het vervelende van ondernemen is dat er wel eens belasting betaald moet worden en ook nog op tijd. Wij verzorgen voor u elk type ondernemer diverse soorten aangiftes Belastingen, inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, Vennootschapsbelasting en in bijzondere gevallen komen ook de dividendbelasting, Kapitaalbelasting, successierechten aan bod. Elke soort belasting heeft weer zijn specifieke regels en (on)mogelijkheden. Het is voor de ondernemer onmogelijk om deze regels allemaal te kennen. U kunt hierbij terugvallen op ons kantoor, zodat de belasting voor u minder wordt.

 

Jaarrekeningen

Elk jaar wilt u als ondernemer weten wat u aan belasting mag betalen, een onderdeel in dat proces is het opstellen van de jaarrekening. Echter dit is niet het enige doel waarvoor een jaarrekening dient te worden opgesteld. Het is ook een instrument om inzicht te krijgen in de resultaten van uw onderneming. Daarnaast willen financiers ( banken, aandeelhouders e.d. ) ook graag weten wat er met hun centen gebeurt. Kortom het is een belangrijk beleidsbepalend instrument. Het is daarom verstandig om deze jaarrekening te laten opstellen door een deskundige. Wij willen u daarbij graag van dienst zijn. Door onze jarenlange ervaring zijn wij uitstekend in staat om de jaarrekening niet alleen aan de wet te laten voldoen ook dit voldoende inzicht te geven voor u en uw financiers.

 

Tussentijdse verslagen en Prognoses

In het verlengde van de jaarrekening nemen de tussentijdse cijfers een steeds belangrijke plaats in. Niet alleen voor het aanvragen van een krediet bij de bank ook om nog sneller inzicht te krijgen in de resultaten van uw onderneming. In combinatie met een inzichtelijke administratie kunnen wij snel na afloop van de periode voor zorgen dat u tussentijdse cijfers heeft die u in staat te stellen om sneller beleidsbeslissingen te nemen.

Daarnaast kunnen wij u in het kader van ondernemingsplannen, financieringsaanvraag en/of het aan- en bijsturen van uw onderneming, behulpzaam zijn bij:

• investeringsbegrotingen- en prognoses
• liquiditeitsbegrotingen- en prognoses
• balansbegrotingen- en prognoses
• exploitatiebegrotingen- en prognoses
• cashflowbegrotingen- en prognoses

Een begroting is een prognose waarbij u een totaaloverzicht krijgt van de te verwachten financiële gevolgen van bepaalde ondernemingsactiviteiten, gebaseerd op gezamenlijk bepaalde uitgangspunten, ervaring, kennis en inzicht.

Budgetteren is als u financiële keuzes hebt gemaakt op basis van de begroting. Deze begroting kan dan gaan fungeren als budget. De cijfers zijn dan niet meer vrijblijvend maar taakstellend.

Door tussentijds de begroting en/of budgetten te vergelijken met de werkelijkheid ontstaat de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de prestaties van uw onderneming en hierop bij te sturen. Kortom: van financiële administratie naar management informatie.

 

Salarisadministratie

Denkt u dat salarisadministratie nog steeds bestaat uit een druk op de knop? Vandaag de dag behelst een salarisadministratie veel meer dan een eenvoudige bruto-netto berekening van het salaris. U hebt te maken met regels en voorschriften uit de loonbelasting- en sociale verzekeringswetgeving. En dan hebben we het nog niet over personeelsverzekeringen, arbeidsvoorwaarden en ontslagprocedures. Fiscale wetgeving en arbeidsrechtelijke bepalingen zijn steeds meer met elkaar verbonden.

Kunt u dat als ondernemer nog allemaal bijbenen? Op het gebied van salarisadministratie werken wij samen met een regionale salarisverwerker. Al uw contacten lopen, voor zover u dat wenst, wel via uw vaste contactpersoon.

Kortom, een salarisadministratie vergt kennis van zaken en u moet voortdurend alert zijn op veranderende regelgeving.

 

Ondernemingsplan

Er zijn ondernemers genoeg die op buikgevoel een prima bedrijf runnen. Maar in veel gevallen is het handig om eerst uw ideeën op papier te zetten in de vorm van een ondernemingsplan. Met het opstellen van een ondernemingsplan krijgt u inzicht in de haalbaarheid van uw idee, de sterke en zwakke kanten en het perspectief op langere termijn. Het dwingt u om te kijken of het idee wel echt zo goed is. Het gaat veel verder dan de marktverkenning. Banken eisen trouwens bij verstrekking van een financiering altijd een ondernemingsplan. Geen ondernemingsplan ziet er hetzelfde uit. Wel bevat het een aantal vaste onderdelen.

Wij hebben veel ervaring met het opstellen van ondernemersplannen waarbij wij u vooral van dienst kunnen zijn bij het opzetten van en doorrekenen van de financiële kant van uw plan.