Accountantskantoor De Jager,

is een actief en dynamisch accountantskantoor, voornamelijk actief in het Midden en Kleinbedrijf en voor de vrije beroepsbeoefenaren.

Met een praktische en no nonsens aanpak proberen wij onze cliënten zo optimaal mogelijk te bedienen. Korte lijnen en open communicatie vormen de belangrijkste basis voor een goed contact met u als cliënt.

Wij willen graag zo dicht mogelijk naast u opereren en actief met u meedenken om te komen tot dienstverlening op maat. Uw belangen worden bij ons behartigd door een vaste contactpersoon welke bekend is met uw organisatie.

Administratieve dienstverlening
De administratie blijft een middelpunt vormen van elke onderneming, maar toch ook nog vaak een ondergeschoven kindje voor de ondernemers, want hun intresse ligt bij het ondernemen en niet bij de administratie. Ons kantoor kan u een deel van deze werkzaamheden uit handen nemen. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kunnen wij de gehele administratie verzorgen danwel een periodieke controle hierop uitvoeren en u verder begeleiden om de administratie zo simpel en doorzichtig mogelijk te maken. Want ondernemen begint toch bij een inzichtelijke en ordelijke administratie. Wij helpen u graag daarbij.
Fiscale aangiftes
Het vervelende van ondernemen is dat er wel eens belasting betaald moet worden en ook nog op tijd. Wij verzorgen voor u elk type ondernemer diverse soorten aangiftes Belastingen, inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, Vennootschapsbelasting en in bijzondere gevallen komen ook de dividendbelasting, Kapitaalbelasting, successierechten aan bod. Elke soort belasting heeft weer zijn specifieke regels en (on)mogelijkheden. Het is voor de ondernemer onmogelijk om deze regels allemaal te kennen. U kunt hierbij terugvallen op ons kantoor, zodat de belasting voor u minder wordt.
Jaarrekeningen
Elk jaar wilt u als ondernemer weten wat u aan belasting mag betalen, een onderdeel in dat proces is het opstellen van de jaarrekening. Echter dit is niet het enige doel waarvoor een jaarrekening dient te worden opgesteld. Het is ook een instrument om inzicht te krijgen in de resultaten van uw onderneming. Daarnaast willen financiers ( banken, aandeelhouders e.d. ) ook graag weten wat er met hun centen gebeurt. Kortom het is een belangrijk beleidsbepalend instrument. Het is daarom verstandig om deze jaarrekening te laten opstellen door een deskundige. Wij willen u daarbij graag van dienst zijn. Door onze jarenlange ervaring zijn wij uitstekend in staat om de jaarrekening niet alleen aan de wet te laten voldoen ook dit voldoende inzicht te geven voor u en uw financiers.